خدمات ویژه پارس پرتو
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 343
 • نظرات: 0
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 421
 • نظرات: 0
مراکز نگهداری سالمندان
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 368
 • نظرات: 0
انجام گرافی برای بیماران بستری در منزل
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 356
 • نظرات: 0
پزشک معالج شما میتواند در هر نقطه از شهر و یا دنیا گرافی بیمار را در این سایت مشاهده نماید
مشاهده گرافی بیمار از طریق سایت
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 256
 • نظرات: 0
انجام و مشاهده آنی گرافی برای بیمار اورژانسی
برای بیمارانی که نیاز به گرافی متعدد دارند یا پزشک معالج پس از تغییراتی نیاز به گرافی مجدد داشته باشد. مثلا برای گذاشتن پورت یا کشش هیپ و ...
 • 8 آذر 1396
 • تعداد نمایش ها: 242
 • نظرات: 0
RSS